Vooral mannen maken zich schuldig aan stalking

Van de 2.727 personen die sinds 2010 in ons land door een rechtbank veroordeeld werden wegens stalking was 2.523 (92,5 procent) een man. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens op een schriftelijke vraag van Nele Lijnen (Open Vld). In 2010 werden volgens het Centraal Strafregister 555 personen veroordeeld wegens stalking, in 2011 524 en in 2012 560. In 2013 daalde het aantal veroordelingen echter tot 479 en in 2014 tot 466. In de eerste 7 maanden van 2016 werden 143 veroordelingen geregistreerd. Volgens Geens dient er enige voorzichtigheid aan de dag gelegd te worden bij de interpretatie van deze cijfers omwille van de registratieachterstand bij het Centraal Strafregister.

Het seponeringspercentage van klachten inzake stalking schommelt sinds 2011 tussen 74 en 76 procent. In 44 procent van de gevallen wordt geseponeerd omwille van een technische reden. In dat geval kan er niet vervolgd worden omwille van 'onvoldoende bewijzen' (27,39%), 'daders onbekend' (8,2%) en 'geen misdrijf' (5,11%). In de andere gevallen werd om opportuniteitsredenen geseponeerd. De meeste terugkerende redenen hiervoor zijn 'toestand geregulariseerd' (30,42%), 'misdrijf van relationele aard' (7,16%) en 'wanverhouding gevolgen en maatschappelijke verstoring' (6,2%).

Bron: Belga