Volgens Avocats.be is systematisch seponeren strijdig met rechtsstaat

Volgens Avocats.be is systematisch seponeren strijdig met rechtsstaat

De aanbeveling van het parket van Brussel om bepaalde feiten zoals diefstallen en bedreigingen te seponeren, gaat volledig voorbij aan de verplichting van de staat om burgers en hun goederen te beschermen. Dat stelt Avocats.be. De Franstalige en Duitstalige advocaten roepen de overheid op om die maatregel zo snel mogelijk in te trekken. De maatregel was volgens de krant L'Écho genomen, omdat er onvoldoende personeel is om de zaken te behandelen. L'Écho meldde vorige week dat onlangs 1.700 dossiers van diefstal zonder geweld, winkeldiefstal, bedreigingen en intimidatie geseponeerd werden, zonder dat een magistraat ze had bekeken. Ook werd onlangs aan de verschillende substituten meegedeeld dat gedurende twee maanden dergelijke feiten systematisch zouden geseponeerd worden. Dat zou volgens de krant het gevolg zijn van de onderbezetting van de diensten om deze dossiers te behandelen.

Zonder de feiten te ontkennen, had het parket gezegd dat de zaken verkeerd werden voorgesteld. Het parket wees erop dat haar vervolgingsquotum sinds 2014 met 5O procent was toegenomen.

Avocats.be wil dat de maatregelen worden ingetrokken en dat de overheid bevestigt dat ze alle strafbare feiten zal behandelen zoals voorgeschreven door de wet en de basisprincipes van ons rechtssysteem.

Bron: Belga