Trump wil stevig snijden in hulp voor arme Amerikanen

Trump wil stevig snijden in hulp voor arme Amerikanen

De Amerikaanse president Donald Trump wil fors snijden in de voordelen op het vlak van medische hulp en levensmiddelen voor arme Amerikanen. Dat moet blijken uit een begrotingsontwerp dat zijn regering morgen op tafel wil leggen en waarover The Washington Post vandaag al bericht. De krant citeert mensen die met de plannen vertrouwd zijn, zonder namen te noemen. Trump zou het budget voor Medicaid, een door de overheid gefinancierd programma waardoor mensen met een laag inkomen gratis naar de dokter kunnen, de komende tien jaar voor 800 miljard dollar willen kortwieken. Daardoor zouden volgens berekeningen van het Bureau voor de Begroting van het Amerikaanse Congres in die tijdspanne ongeveer 10 miljoen Amerikanen hun gezondheidszorgvoordelen verliezen.

Bovendien verwacht The Washington Post dat Trump het programma dat arme Amerikanen van voedselbonnen voorziet, op een nieuwe leest wil schoeien. Gemiddeld kregen in 2016 44 miljoen Amerikanen voordelen via het zogenaamde SNAP-programma (Supplemental Nutrition Assistance Program), en in 2013 waren het er nog 47 miljoen. Details over de veranderingen die de president wil doorvoeren, zijn echter nog niet bekend.

Het Congres moet zijn fiat geven voor de meeste van de voorgestelde aanpassingen alvorens die in wetgeving kunnen worden gegoten. De Republikeinse Partij van Trump heeft in beide kamers een meerderheid, alhoewel in het verleden ook leden van zijn eigen partij voorbehoud hebben laten blijken tegen het beleid van de president.

In de begroting voor het lopende begrotingsjaar, waarvoor het Congres begin mei het licht op groen zette, kreeg het ministerie van Defensie 15 miljard dollar extra, en werd anderhalf miljard meer uitgetrokken voor grensbeveiliging. Eén van de hoekstenen van Trumps belastinghervorming is bovendien om het belastingtarief voor de hoogste inkomens te doen dalen.

Bron: Belga