Tesla wil verder met kleiner bestuur

Tesla wil verder met kleiner bestuur

Tesla wil het aantal bestuurders van het bedrijf terugbrengen van elf naar negen. Ook wil de maker van elektrische auto's de zittingstermijn van bestuurders terugbrengen van drie naar twee jaar. Daardoor kunnen aandeelhouders vaker stemmen over de prestaties van het bestuur. Bestuurders Brad Buss en Linda Johnson Rice zullen niet verkiesbaar zijn voor een nieuwe termijn. Hun huidige periode vervalt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 11 juni. Stemmen aandeelhouders in met de wijzigingen, dan zal bestuurder Stephen Jurvetson vanaf 2020 het bedrijf verlaten. Ook de termijn van Antonio Garcias loopt volgend jaar af. Ook hij heeft aangegeven dat hij dan niet meer herkiesbaar is.

Tesla stelt ook voor om het zogeheten "supermajority-amendement" te schrappen. Deze houdt in dat de goedkeuring van twee derde van de aandeelhouders vereist is om bepaalde wijzigingen aan te brengen bij Tesla. In plaats daarvan zou een gewone meerderheid voldoende zijn.

Bron: Belga