Taliban beweren akkoord te hebben over terugtrekking buitenlandse troepen uit Afghanistan

Talibanmedewerkers beweren dat de Amerikaanse onderhandelaars zaterdag akkoord zijn gegaan met een ontwerpakkoord dat voorziet in de terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan, binnen 18 maanden na de ondertekening van het vredesakkoord. Dat vernam Reuters, op het einde van zes dagen van overleg in Qatar tussen de taliban en de Amerikaanse gezant voor Afghanistan, Zalmai Khalilzad.

Geen van beide partijen deed een officiële mededeling na de gesprekken. Khalilzad tweette zaterdagmiddag wel dat er "belangrijke vooruitgang werd geboekt over essentiële kwesties", en dat hij nu naar Afghanistan afreist voor besprekingen.

Volgens de bronnen binnen de taliban gaf hun islamitische beweging garanties dat niet toegestaan zal worden dat Afghanistan door al-Qaida en militanten van Islamitische Staat gebruikt wordt om de Verenigde Staten en hun bondgenoten aan te vallen, een belangrijke eis van Washington. Ze zeiden ook dat de deal een staakt-het-vuren bevat, en dat ze pas gesprekken zouden aanknopen met Afghaanse vertegenwoordigers van zodra die is geïmplementeerd.

Tot nu toe hebben de taliban de uitnodigingen van de Afghaanse regering voor gesprekken altijd afgewezen. Ze verkozen om rechtstreeks met de Verenigde Staten te praten, hun belangrijkste vijand.

In februari wordt er volgens de bronnen opnieuw gepraat over het ontwerpakkoord in Qatar.

Bron: Belga