Rusland op vingers getikt voor verhinderen van betogingen

Rusland is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op de vingers getikt omdat het op een "disproportionele en onrechtvaardige" manier een twintigtal vredevolle betogingen heeft verboden tussen 2009 en 2012. De Russische overheid moet daarom 160.000 euro aan schadevergoedingen uitbetalen aan 22 schuldeisers. Het ging om betogingen tegen corruptie, bestuurlijke inefficiëntie, repressie van burgerlijke vrijheden of ook voor homorechten, luidt het besluit van het Hof.

In elk van de gevallen weigerden de Russische autoriteiten om afspraken rond plaats en tijdstip na te komen opdat de betogingen en manifestaties niet of elders konden plaatsvinden.

Ook door te rigoureus veiligheidsmaatregelen op te leggen gingen de Russische autoriteiten te "arbitrair en discriminerend" te werk, oordeelden de Europese magistraten.

Rusland heeft drie maanden om een nieuw onderzoek in dit dossier aan te vragen, al staat het daarmee niet vast dat het EHRM hierop ingaat.

Bron: Belga