Ruim 350 scholieren in Nederlands Limburg moeten eindexamen overdoen door fout school

In het Nederlandse Maastricht zitten 354 middelbare scholieren in zak en as nadat hun eindexamens ongeldig werden verklaard. De scholen lieten hun leerlingen eindexamen doen, terwijl die hun vakken nog niet naar behoren hadden afgerond. Er ontbraken cijfers voor meerdere toetsen en andere onderdelen. Ook kregen leerlingen voor sommige onderdelen het cijfer 1, zonder dat de school dat meldde en onderbouwde. De gedupeerde leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College moeten hun examen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk overdoen, vreest minister van Voortgezet Onderwijs Arie Slob. De scholen vallen onder de organisatie VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) Maastricht.

De zaak kwam aan het licht door een klokkenluider die naar de inspectie stapte, schrijft Slob. Die deed onderzoek op de scholen en constateerde dat het niet bij één leerling, maar bij allemaal misging. Beide scholen hebben "onverantwoord gehandeld", stelt de minister. Dat levert een "ontzettende teleurstelling op voor alle leerlingen die erop rekenden volgende week hun diploma-uitreiking te hebben".

Bron: Belga