Rechtszaak tegen Trump wegens neveninkomsten uit hotel stap dichterbij

Rechtszaak tegen Trump wegens neveninkomsten uit hotel stap dichterbij

De vervolging van de Amerikaanse president Donald Trump wegens het overtreden van de grondwet door opbrengsten op te strijken van zijn luxehotel in Washington DC, mag doorgaan. Dat heeft een federale rechter in Maryland beslist op basis van de argumentatie van de vervolgende partij. De klacht werd ingediend door de procureurs-generaal van Washington DC en Maryland.

Het probleem is dat in het Trump International Hotel, vlakbij het Witte Huis, vaak buitenlandse - en Amerikaanse - regeringsleden worden ontvangen en daarmee zou Trump de clausule over neveninkomsten schenden. Een president mag namelijk geen giften of betalingen aannemen van buitenlandse regeringen zonder de goedkeuring van het Congres.

Federaal rechter Robert Messitte, die zetelt in de staat Maryland, hanteerde, zoals gevraagd door de vervolgende partijen, een brede interpretatie van het begrip "emoluments" (neveninkomsten) in de grondwet. Daaronder zouden ook giften vallen, terwijl de advocaten van Trump dat afwijzen.

De beslissing van de rechter houdt in dat er mag worden overgegaan tot het inzamelen van bewijslast.

Het ministerie van Justitie, dat aan de rechter gevraagd had de zaak af te wijzen, kan in beroep gaan tegen de beslissing, maar indien ze standhoudt, betekent dit dat de aanklagers financiële documenten over de zakelijk belangen van Trump zullen opvragen. Trump heeft altijd geweigerd om informatie over zijn inkomsten vrij te geven, in tegenstelling tot zijn voorgangers in het Witte Huis.

Bron: Belga