Pro League is bereid tot overleg over politiekosten van voetbalwedstrijden

Pro League is bereid tot overleg over politiekosten van voetbalwedstrijden

De professionele voetbalclubs namen al voldoende initiatieven om het zwaartepunt van de wedstrijdorganisatie naar zich toe te trekken om zo de maatschappelijke kost van het voetbal te drukken. Zo reageerde de Pro League vandaag op berichtgeving over de hoge politiekosten die gepaard gaan met de veiligheid van voetbalwedstrijden. De politiekosten tijdens voetbalwedstrijden zijn opgelopen tot net geen 11 miljoen euro. Twee jaar geleden was dat nog 6,2 miljoen. Dat berichtten Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag op basis van cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Vooral eersteklasser Antwerp en tweedeklasser Beerschot Wilrijk jagen de cijfers sinds het seizoen 2016-2017 de hoogte in, omdat zij heel wat nieuwe risicosupporters meenamen.

De Pro League is zich bewust van de toenemende politiekosten. "Daarom nam de Pro League de voorbije jaren haar verantwoordelijkheid om de capaciteiten van haar clubs als organisator te versterken en zo het zwaartepunt van de wedstrijdorganisatie te verleggen naar de clubs", klinkt het. "De Pro League nodigt de overheden nogmaals uit om deze maatregelen verder op te nemen en uit te werken."

Volgens de Pro League zette het profvoetbal ten tijde van terreurdreiging sterk in op interne veiligheidsmaatregelen om het veiligheidskorps zoveel mogelijk te ontlasten. De veiligheidsbudgetten werden opgetrokken, de procedure van burgerrechtelijke uitsluiting werd aangemoedigd, er werden sensibiliseringscampagnes uitgeschreven over wat wel en niet kon in de omgeving van een stadion, de samenwerking met de ordediensten werd versterkt en de stewardwerking werd uitgebreid, somt de Pro League op. Er komt ook een Supporters Liaison Officer, een soort ombudsman die per club verplicht aangesteld moet worden om het contact met de fans te verbeteren. "Deze maatregelen werden naderhand dan ook positief geëvalueerd, zowel door de relevante overheden als de clubs", klinkt het.

"Een organisatiemodel dat het zwaartepunt bij de clubs legt en de kost voor de samenleving dus verlaagt, is niet alleen mogelijk, het is ook reeds toegepast", gaat de Pro League verder. Zo steeg het voorbije seizoen bijvoorbeeld het aantal burgerrechtelijke uitsluitingen, waarbij clubs toeschouwers die zich misdragen zelf sanctioneren, aanzienlijk. Bijna 100 uitsluitingen werden vorig jaar door de clubs uitgeschreven. "Sensibiliseringscampagnes rond pyrotechniek en spreekkoren worden in alle clubs opgezet."

De Pro League wilde die autonomie met betrekking tot veiligheidsorganisatie destijds al verankeren in wetgeving. "Ondanks de onweerlegbare resultaten en de positieve samenwerking met zowel lokale als bovenlokale overheden en veiligheidsdiensten, werd slechts een beperkt deel van deze maatregelen. De (dure) inzet van agenten als basis voor de organisatie van voetbalwedstrijden blijft zo al te vaak het uitgangspunt."

De Pro League vraagt om opnieuw rond de tafel te zitten met de overheden. "Vanuit haar maatschappelijk bewustzijn en engagement reikt het professionele voetbal het beleid de hand om samen verder in te zetten op de versterking van de veilige voetbalbeleving, waarbij de clubs als organisator bevoegdheden en verantwoordelijkheden op zich nemen. Fans die zonder zorgen naar hun favoriete ploeg gaan kijken en dalende kosten voor de samenleving zijn een win-win voor iedereen."

Bron: Belga