Nederlandse regering maakt 500 miljoen vrij tegen stikstofproblematiek

De Nederlandse regering stelt eenmalig 500 miljoen euro ter beschikking voor maatregelen tegen de stikstofproblematiek. Met het geld wil het kabinet de stikstofneerslag in natuurgebieden verlagen en de natuur versterken, zodat elders weer meer kan uitgestoten worden. Nederland heeft een programma lopen om de stikstofuitstoot te verlagen, maar dat dreigt de economie te verlammen en zorgde de voorbije maanden voor heel wat protesten, onder meer in de landbouw- en de bouwsector. Het bedrag dat vrijdag wordt vrijgemaakt komt uit de begrotingsreserve en komt bovenop het eerder toegezegde geld.

Volgende week hoopt de regering-Rutte met maatregelen te komen om ruimte te creëren voor de woningbouw. Daarna kijkt landbouwminister Carola Schouten samen met provincies welke gebiedsgerichte maatregelen genomen moeten worden.

Door de stikstofcrisis liggen veel bouwprojecten in Nederland stil. De regering is vooral bezorgd over de stilgevallen woningbouw. Een van de maatregelen die het dossier zouden kunnen deblokkeren is een algemene verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen tot 100 kilometer per uur. Uit een vertrouwelijke nota waarover RTL Nieuws bericht, zou met zo'n maatregel genoeg stikstof kunnen worden bespaard om 75.000 woningen te bouwen.

Bron: Belga