Nederlandse adviescommissie: "Vaker werkvisum voor migranten uit veilige landen"

Nederland zou meer werkvisa moeten verstrekken aan migranten uit zogenoemde 'veilige landen', stelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een rapport aan staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers. Zo wordt illegale migratie ontmoedigd en kunnen de juiste mensen worden aangetrokken voor moeilijk vervulbare vacatures, schrijft de Volkskrant. De onafhankelijke adviescommissie voorziet de Nederlandse regering en het parlement van raad op het gebied van migratie. In haar maandag uitgebrachte advies verwijst de commissie naar voorbeelden in Duitsland en Zweden, die op kleine schaal al tijdelijke werkvisa verstrekken aan Albanezen.

Volgens de ACVZ zullen mensen minder snel voor een kansloze asielaanvraag kiezen als er ook legale migratiekansen zijn. Illegale migratie komt doorgaans voort uit wanhoop bij mensen die geen andere keuze meer hebben, meent de commissie. Een werkvisum biedt daarentegen een realistisch perspectief, waardoor mensen zullen proberen aan de voorwaarden te voldoen.

Bron: Belga