Macron furieus na verwerping van zijn kandidaat-Eurocommisaris

Macron furieus na verwerping van zijn kandidaat-Eurocommisaris

De Franse president Emmanuel Macron reageert furieus op de afwijzing van zijn kandidaat-Eurocommissaris Sylvie Goulard door het Europees Parlement. "Ingegeven door wrok en misschien kleinzieligheid", zegt hij. De parlementaire commissies Interne Markt en Industrie bezegelden het lot van Goulard vanmiddag: na een hoorzitting, een rondje schriftelijke vragen en een tweede hoorzitting verloor de Française uiteindelijk een geheime stemming met 82 tegen-stemmen tegenover amper 29 ja's.

Een lopende gerechtelijke procedure in Frankrijk wegens mogelijke fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers in het Europees Parlement en de hoge vergoedingen die ze opstreek bij een Amerikaanse denktank deden haar de das om, samen met de bezorgdheden om haar enorme portefeuille.

Met Sylvie Goulard had Macron een vertrouwelinge op een absolute sleutelpositie in de Europese Commissie gemanoeuvreerd: had het parlement haar groen licht gegeven, was ze Eurocommissaris voor Interne Markt en Industrie én Defensie en onderzoek geworden.

Naast bezorgdheden van ethische aard zouden ook partijpolitieke overwegingen wel eens de doorslag gegeven kunnen hebben. Als poulain van Macron had Goulard de tegenwind van de christendemocraten van EVP kunnen verwachten: de Franse president was er in juli verantwoordelijk voor dat hun Spitzenkandidaat Manfred Weber het voorzitterschap van de Europese Commissie misliep, ten voordele van Ursula von der Leyen. Dat manoeuvre zou bij de EVP allesbehalve goed verteerd zijn. Goulard kreeg bij de stemming dan ook enkel de steun van haar eigen liberale fractie Renew Europe, wellicht aangevuld met enkele sociaaldemocraten van S&D en conservatieven van ECR.

De Franse president is alvast niet te spreken over het verloop van de stemming. Goulard "was het onderwerp van een politiek spelletje dat de Europese Commissie in haar geheel raakt", liet Macron eerst via zijn diensten weten. Nadien deed hij er zelf op een persconferentie in Lyon nog een schepje bovenop. "Wat gespeeld heeft is wrok, en misschien kleinzieligheid", klonk het. "Ik heb gestreden voor een portefeuille en heb drie namen op tafel gelegd. Men zegt mij: 'die naam is formidabel', men neemt die aan en vervolgens zegt men mij 'we willen die niet meer'. Dat moet men mij eens uitleggen."

De Franse president moet nu samen met von der Leyen op zoek naar een oplossing, "met respect voor de portefeuille die aan Frankrijk was toebedeeld", aldus het Elysée. Lees: de nieuwe kandidaat moet dezelfde bevoegdheden krijgen. In het parlement gingen al stemmen op om de bevoegdheden toch wat te spreiden over andere Eurocommissarissen, al kunnen de fracties dat zelf niet opleggen. Macron en von der Leyen hebben een week de tijd.

Goulard zelf reageerde kort op twitter. "Ik neem akte van de beslissing van het Europees Parlement met respect voor de democratie", zegt ze. Ze bedankt daarbij ook Macron en von der Leyen "voor hun vertrouwen", en alle Europarlementsleden die wel voor haar benoeming hebben gestemd.

Bron: Belga