Machels schepen Ouahyani (sp.a) wordt onafhankelijke en is bevoegdheden kwijt

Nordine Ouahyani (sp.a), die sinds 1 januari in Machelen als schepen bevoegd is voor wonen, erfgoed, toerisme en middenstand, heeft de voorzitter van de gemeenteraad laten weten dat hij voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zal zetelen. Het schepencollege, bestaande uit een coalitie van sp.a-Spirit-Groen en CD&V, heeft hierop meteen beslist om hem zijn bevoegdheden als schepen te ontnemen. "Toen Ouahyani ons meldde dat hij voortaan als onafhankelijke zou gaan zetelen konden we niet anders dan hem zijn schepenbevoegdheden af te nemen als we zeker wilden zijn dat ons beleid zou worden uitgevoerd", aldus burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) die de gang van zaken en de weinig collegiale houding van Ouahyani ten zeerste betreurt. De bevoegdheden werden inmiddels verdeeld onder de andere schepenen. Ouahyani was in 2012 voor de eerste keer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De Groef vermoedt dat de aanleiding voor de beslissing van de 34-jarige Ouahyani te zoeken is in de weigering van het college, de Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid Vilvoorde-Machelen en de adviserende gemeentelijke Woonraad om zijn voorstel waarmee hij jongeren wou bevoordelen bij de toewijzing van een sociale woning. "Hij wou dit bereiken door bij de toewijzingscriteria voor een sociale woning te laten opnemen dat wie geboren is in Machelen meer punten kreeg, maar hiermee bereik je dat doel toch niet. Ikzelf bijvoorbeeld ben eveneens geboren in Machelen", aldus De Groef.

Bron: Belga