Grimbergen schaft buurtweg Parking C niet af - N-VA roept op om werk te maken van renovatie Koning Boudewijnstadion

Grimbergen schaft buurtweg Parking C niet af - N-VA roept op om werk te maken van renovatie Koning Boudewijnstadion

Naar aanleiding van de negatieve beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen omtrent de buurtweg roept N-VA bij monde van Philip Roosen, fractieleider in de Grimbergse gemeenteraad, en Johan Van Den Driesche, fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, op om werk te maken van de renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

Door de Grimbergse gemeenteraadsbeslissing is het Eurostadionproject volgens de N-VA-ers nog niet afgevoerd. Door de talrijke gebeurtenissen van de afgelopen weken is het draagvlak voor het project wel "een moeras" geworden. Ze verwijzen hierbij naar "het verwachte afhaken van RSC Anderlecht en de KBVB", de talrijke bezwaarschriften ten aanzien van de aanvragen voor de bouw- en milieuvergunning, de negatieve adviezen door verschillende instanties, de juridische risico's inzake verboden staatssteun...

"Het Eurostadionproject is daarom niet van de baan, maar zal zeker verder vertraging oplopen. Daarom de oproep van de N-VA tot de Brusselse politieke voortrekkers Guy Vanhengel en Alain Courtois om opnieuw met een wit blad te beginnen om te bepalen wat we op parking C willen doen en de moed te tonen om dringend werk te maken van een plan B, met name de renovatie van het Koning Boudewijnstadion tot een moderne en hedendaagse sporttempel. Dat is niet enkel goed voor de Memorial Van Damme, misschien is er dan nog een kans dat de renovatie klaar geraakt voor het EK 2020", aldus Roosen en Van den Driessche.

Bron: Belga