Geen wetenschappelijk bewijs voor stoornis bij terroristen

Geen wetenschappelijk bewijs voor stoornis bij terroristen

Bewijs dat terroristen aan psychische stoornissen lijden, is vooralsnog niet te vinden. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben er een studie naar gedaan, maar enige zekerheid dat psychopathologie direct een rol speelt bij terrorisme, bleef uit. Het team ontdekte wel dat de rol van psychopathologie iets groter lijkt te zijn bij gewelddadige eenlingen, 'lone actors' als de Noor Anders Breivik, dan bij groepsterroristen. "Zo kunnen schizofrenie, waanstoornissen en autismespectrumstoornissen iets vaker voorkomen bij gewelddadige eenlingen dan bij de algemene bevolking. Maar ook dan komen deze stoornissen bij slechts een minderheid van de lone actors voor", aldus onderzoeker Bertjan Doosje.

Bij groepsterroristen blijken psychische stoornissen niet vaker te zijn vastgesteld, in vergelijking tot de algemene bevolking. "Dit feit, gecombineerd met het gegeven dat terroristische aanslagen meestal in groepsverband worden gepleegd, verklaart volgens ons de geringe algemene rol van psychopathologie bij terrorisme", zegt collega Norah Schulten.

Het team wijst er wel op dat de vraag over de rol van psychopathologie bij terrorisme slechts voorlopig is beantwoord.

Bron: Belga