Directie en vakbonden bij DHL Aviation bereiken akkoord over sociaal conflict

Directie en vakbonden bij DHL Aviation hebben vrijdagavond een akkoord bereikt over de syndicale eisen ter verbetering van het werkklimaat en verhoging van enkele premies. Het akkoord wordt momenteel/vrijdagavond tijdens een personeelsvergadering voorgelegd aan de werknemers. Vakbondsman Bjorn Vanden Eynde (ACV-Transcom) is optimistisch dat het zal aanvaard worden. Bij DHL Aviation werd de afgelopen twee nachten gestaakt door het grootste deel van de werknemers. Wat het werkklimaat betreft kloegen de vakbonden onder meer over intimidatie van werknemers door leidinggevenden. "Er is afgesproken dat er coaching komt voor de leidinggevenden, een externe psycholoog om een en ander in het oog te houden en een laagdrempelige manier voor werknemers om klachten neer te leggen. Er wordt ook onderzocht waar er zich in het bedrijf psychosociale risico's situeren en van waar de meeste klachten vandaan komen. Daar zullen extra maatregelen genomen worden", aldus Vanden Eynde.

Een ander punt van syndicale kritiek betrof de hoge werkdruk. "We weten dat DHL inspanningen doet om voldoende volk aan te werven. Het objectief om wekelijks 25 mensen bijkomend aan te werven blijft gehandhaafd. Het probleem is het grote personeelsverloop waarbij velen al vrij snel terug afhaken. Men wil dit verloop onder meer verminderen door het buddysysteem waarbij een nieuwe werknemer in het begin een tijd begeleid wordt door iemand anders, uit te breiden. Ook de reeds vernoemde inspanningen om het werkklimaat te verbeteren zullen hiertoe bijdragen", aldus de vakbondsman.

In het akkoord belooft DHL tevens enkele financiële tegemoetkomingen. "De gevraagde verhoging van de bestaande nachtpremie bleek niet mogelijk. Ter compensatie wordt de premie die toegekend wordt in het kader van de cao 90 de volgende drie jaar gevoelig verhoogd. Dat is ook het geval met de bestaande wasvergoeding voor werkkledij. De kilometervergoeding tot slot wordt licht verhoogd van 0,1 tot 0,11 euro per kilometer. Belangrijk is ook dat hierbij de beperking van de afstand tot 50 km wegvalt", aldus Vanden Eynde.

Bron: Belga