400 extra sterfgevallen tijdens hittegolf in Nederland

400 extra sterfgevallen tijdens hittegolf in Nederland

Tijdens de hittegolf van 22 tot en met 27 juli zijn bijna 400 mensen meer overleden dan in een gemiddelde Nederlandse zomerweek. In totaal stierven in die periode bijna 3.000 mensen, een stijging van ruim 15 procent, zo becijferde het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veruit de meeste overledenen waren boven de 80 jaar.

Tijdens de korte maar hevige hittegolf werd de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten: 40,7 graden in het Brabantse Gilze-Rijen.

Volgens het CBS lijkt het verband tussen hogere temperaturen en hogere sterfte wel minder sterk te worden. "Er is meer besef van wat te doen bij een hittegolf. Zo hebben de hittegolven in juli en augustus van 2018 nauwelijks geleid tot extra sterfte." Dat deze keer wel weer meer mensen zijn overleden, zou kunnen samenhangen met het relatief lage aantal doden door griep in het voorjaar.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijst op het eigen Nationaal Hitteplan, waarmee het instituut zorginstellingen en verzorgers oproept om extra te letten op bijvoorbeeld ouderen en baby's. "De afgelopen jaren is er meer bewustwording over de risico?s van warm weer en aandacht voor de kwetsbare groepen", aldus het instituut.

Ouderen en chronisch zieken lopen gezondheidsrisico's door erge hitte. Dat komt doordat hun organen minder goed werken, de dorstprikkel is afgenomen en de zweetproductie afneemt, schetst het RIVM. "Daarbij was er ook sprake van ernstige smog tijdens de hittegolf. De combinatie van een slechte luchtkwaliteit en hitte veroorzaakte een extra belasting op de gezondheid voor deze kwetsbare mensen", verklaart het instituut.

Gisteren maakte Sciensano bekend dat in België tijdens de hittegolf van eind juni 102 extra overlijdens plaatsvonden. De federale gezondheidsinstelling spreekt van een "zeer matige oversterfte". Vooral de groep van 65 tot 84-plussers werd getroffen.

Bron: Belga