BIZAR. Vogels zingen steeds minder

BIZAR. Vogels zingen steeds minder
Foto Unsplash

Uit een studie onder leiding van de University of East Anglia blijkt namelijk dat vogelzang in de afgelopen 25 jaar is afgenomen qua volume én qua kwaliteit. Dat deelden de onderzoekers mee in een artikel in het vakblad Nature Communications.

Opnames

Een onderzoek gespreid over 25 jaar en gefocust op zoiets als vogelzang, is niet makkelijk. Om de nodige data te verzamelen, baseerden de wetenschappers zich uiteindelijk op vogeltellingen en geluidsopnames, afkomstig van 200.000 plaatsen in Noord-Amerika en Europa. En daaruit blijkt dus dat de vogelzang er de afgelopen 25 op achteruit is gegaan, wat dan weer wijst op minder diversiteit in het vogellandschap. «De diversiteit wordt bepaald door te meten hoeveel verschillende geluidsfrequenties in de opnames voorkomen. Hoe groter de soortenrijkdom, hoe meer dit er zijn. Frequenties die onevenredig veel aanwezig zijn, wijzen juist weer op de dominantie van een beperkt aantal soorten. Het opgetelde volume binnen verschillende frequenties is gerelateerd aan de hoeveelheid vogels», schrijft Sovon, een Nederlandse organisatie die deelnam aan het onderzoek.