BIZAR. Amerikanen in Georgia kunnen embryo’s van hun belastingen aftrekken

BIZAR. Amerikanen in Georgia kunnen embryo’s van hun belastingen aftrekken
Foto Hollandse hoogte

"Naar aanleiding van de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization op 24 juni 2022 en de uitspraak van het 11de Circuit Court of Appeals in Sistersong v. Kemp op 20 juli 2022, zal het ministerie elk ongeboren kind met een detecteerbare hartslag ... erkennen als in aanmerking komend voor een vrijstelling op de individuele inkomstenbelasting,» zei het departement in een verklaring.

Het 11de Circuit Court of Appeals oordeelde afgelopen maand dat het rationeel is om abortus te verbieden nadat een hartslag is waargenomen. De uitspraak Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization definieert «natuurlijke personen» als «ieder mens, inclusief ongeboren kinderen».

3.000 dollar

Alle belastingsbetalers die na 20 juli een «ongeboren kind (of kinderen) met een hartslag» hebben, maken aanspraak op een belastingsvoordeel van 3.000 dollar per ongeboren kind.

Een hartslag kan al vanaf zes weken worden waargenomen, vaak zelfs voordat de persoon op de hoogte is van de zwangerschap.