bepalingen mbt foto uploads

Ja, ik stuur deze originele foto’s in voor publicatie, (her)publicatie en exploitatie zonder vergoeding.
Ik respecteerde de privacy en zorgde er voor dat de afgebeelde personen akkoord zijn met de (her)publicatie en exploitatie. Metro beslist in alle vrijheid om de teksten en foto’s te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren.
De foto’s en beelden kunnen zonder vergoeding, voor de volledige periode waarin de foto’s en beelden auteursrechtelijk beschermd zijn, door Metro wereldwijd gebruikt worden voor onbeperkte (her)publicatie, (her)uitzending en exploitatie ongeacht het medium in alle analoge en digitale communicatie, gedrukte media, op internetsites en archiveringssites.
Ik vrijwaar Metro, zonder tijdsbeperking, voor alle eventuele aanspraken en vorderingen van derden met betrekking tot de door mij of via mij geleverde auteursrechtelijk beschermde werken, zoals (maar niet beperkt tot) onder meer vorderingen van beheersvennootschappen en auteursrechthebbenden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zoals (maar niet beperkt tot) auteursrechten, originaliteit en eventuele inbreuk op de privacy.
Ik verbind mij door de vrijwaring tot volledige terugbetaling aan Metro van alle vergoedingen, uitgaven, kosten en intresten bij onder meer minnelijke schikkingen en veroordelingen; waardoor de nadelige financiële gevolgen uiteindelijk volledig door mij zullen gedragen worden.