Zowat 870.000 mensen in Vlaanderen kunnen zich geen week op reis veroorloven

Zowat 870.000 mensen in Vlaanderen kunnen zich geen week op reis veroorloven
AFP / M. Thomasset

De zogenoemde vakantiearmoede was vorig jaar het hoogst bij werklozen (35%), huurders (34%) en personen in eenoudergezinnen (31%). Ook bij laaggeschoolden (27%), alleenstaanden (25%) en niet-actieven uitgezonderd gepensioneerden (24%) lag het aandeel met vakantiearmoede duidelijk hoger dan gemiddeld.

Vakantiearmoede daalt

De vakantiearmoede in Vlaanderen is de voorbije jaren wel aan het dalen. En ook in vergelijking met andere regio’s doet Vlaanderen het relatief goed. In 2020 (toen de vakantiearmoede in Vlaanderen 15% bedroeg) lag het aandeel ongeveer dubbel zo hoog in het Waals gewest (32 procent) en het Brussels hoofdstedelijk gewest (28 procent). Het EU-gemiddelde bedroeg toen 29%.