Zijn ramen en deuren ook in prijs toegenomen?

Zijn ramen en deuren ook in prijs toegenomen?

Een trend van stijgende prijzen in de bouw

Ook de bouw heeft sinds jaren te maken met stijgende prijzen. Dat uit zich niet alleen in de stijging van grondprijzen voor woningen en bedrijfspanden. Ook de bouwmaterialen worden steeds duurder. Maar niet alleen aannemers en bouwbedrijven ondervinden hier last van. Ook als u als particulier op zoek bent naar nieuwe ramen en deuren, zult u merken dat de prijzen hoger liggen dan u misschien had verwacht of gehoopt.

Wat is de oorzaak van de hogere prijzen?

Er zijn een aantal oorzaken te noemen als het gaat om hogere prijzen. In het algemeen kunt u vaststellen dat gebeurtenissen in de wereld van invloed zijn. Zoals bijvoorbeeld een vrachtschip dat vast komt te zitten in het Suezkanaal. Maar van recentere datum is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Veel grondstoffen die wij gebruiken komen uit Rusland of Oekraïne. Op het moment dat deze niet of nauwelijks aangeleverd worden, en dus schaars zijn, worden de materialen duurder. Zoeken we het dichter bij huis dan heeft ook de afgelopen pandemie meegeholpen aan de prijsstijging. Doordat veel mensen thuis waren, werd er druk gerenoveerd en geklust. Er was veel vraag naar materialen, ook voor ramen en deuren. De industrie kon deze vraag niet aan, waardoor de prijzen werden opgedreven.

Bij welk materiaal zijn de prijsstijgingen het grootst?

Over het algemeen kan vastgesteld worden dat alle materialen die gebruikt worden voor de productie van ramen en deuren, een prijsstijging hebben ondergaan. Dat kan in het geval van hout zijn omdat de Verenigde Staten een groot deel van de markt opkopen. Bij de productie van kunststof is het dan weer zo dat men gebruikt maakt van grondstoffen als olie. Ook staal en aluminium moeten bijvoorbeeld met gas verhit worden om een eindproduct als ramen en deuren te kunnen maken. Bij ieder materiaal ontkomen we er dus niet aan dat de verhoogde kosten van het produceren van invloed zijn op het eindproduct.

Wat is de beste en meest voordelige keuze voor nieuwe ramen en deuren?

Een hogere prijs moet natuurlijk in verhouding staat tot de kwaliteit en levensduur van producten. Daarom kijkt u bij de aanschaf van uw ramen en deuren niet alleen naar de prijs, maar ook naar de eigenschappen van het materiaal. Kiest u voor kunststof kozijnen, dan weet u dat deze een hoge isolatiewaarde hebben en bovendien nauwelijks onderhoud vragen. Als u dat afweegt tegen bijvoorbeeld houten kozijnen voor ramen en deuren, dan moet u behalve de aanschafprijs, ook rekenen met het jaarlijkse onderhoud. U bent hiervoor niet alleen arbeidstijd kwijt maar ook geld aan materalen als schuurmiddelen en lak of houtverf. Bovendien zal hout altijd blijven werken en na verloop van tijd ontstaat de kans op houtrot. En dan kan, zelfs als een alternatief kozijn op het eerste oog voordeliger lijkt, een iets grotere investering op termijn toch voordeliger zijn.