Wie met minderjarigen werkt, moet uittreksel strafregister voorleggen

Wie met minderjarigen werkt, moet uittreksel strafregister voorleggen
Foto Unsplash

De maatregel is de concretisering van een van de 71 maatregelen in het actieplan ter bestrijding van seksueel geweld, dat de Vlaamse regering vorig jaar heeft goedgekeurd. Het was voordien ook een van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die zich moest buigen over grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Leerkrachten en jeugdhulpverleners moeten vandaag al een uittreksel van hun strafregister - het voormalige ’attest van goed gedrag en zeden’- voorleggen wanneer ze een sollicitatieprocedure hebben doorlopen. Op initiatief van ministers Zuhal Demir en Ben Weyts wordt dat principe nu uitgebreid naar andere sectoren, waaronder de sportsector, en zal het ook gelden voor alle welzijnswerkers die met minderjarigen werken.

Momentopname

Katrien Schryvers van cd&v, destijds voorzitter van de commissie grensoverschrijdend gedrag, is tevreden. «Ik ben zeer tevreden dat er eindelijk actie wordt ondernomen. Hoewel ik besef dat zo’n attest slechts een momentopname is en niet alle risico’s wegneemt, kan het wel een heel belangrijke momentopname zijn en een waardevolle schakel in een integraal integriteitsbeleid. Zo kan worden vermeden dat wie veroordeeld werd voor bepaalde feiten aan de slag kan in een nieuwe club of bij een andere vereniging waar hij of zij zich opnieuw aan feiten schuldig zou kunnen maken.»