Werkplekleren wordt mogelijk bij dienstenchequebedrijven

Werkplekleren wordt mogelijk bij dienstenchequebedrijven
Foto Unsplash

Zoals eerder al aangekondigd, besliste de Vlaamse regering vrijdag dat de dienstenchequebedrijven een hogere tegemoetkoming krijgen van de overheid. Hun tegemoetkoming voor de ingediende dienstencheques wordt verhoogd tot 16,42 euro voor de dienstencheques van 9 euro en 15,42 euro voor de dienstencheques van 10 euro. Dat is een verhoging met 54 eurocent ten opzichte van de huidige inruilwaarde. Tegen 2024 is daardoor sprake van een extra investering van bijna 100 miljoen euro.

Laagdrempelig

Daarnaast zullen huishoudhulpen nieuwe medewerkers en werkzoekenden kunnen coachen op de werkvloer. Minister Brouns merkt daarbij op dat er eind mei 7.747 openstaande vacatures waren in de sector. «We moeten ook meer kansen geven aan inactieven en werkzoekenden om in de sector te starten, ook als het voor hen wat moeilijker loopt. Door werkplekleren mogelijk te maken in de sector geven we hen de kans om laagdrempelig in te stromen onder begeleiding van ervaren huishoudhulpen, die op deze manier ook de kans krijgen om hun ervaring te delen», zegt de CD&V’er.