Waarom de Brusselse metrostations volhangen met dit voetbalshirt

Waarom de Brusselse metrostations volhangen met dit voetbalshirt

Grote affiches in Brusselse metrostations en een campagne op sociale media moeten vaders bewust maken van het feit dat de taken thuis niet altijd eerlijk verdeeld zijn. Het is volgens de initiatiefnemers algemeen geweten dat vrouwen het gros van het huishouden en de zorgtaken op zich nemen, maar dat heeft ook gevolgen, wil de campagne duidelijk maken. Zo werkt de helft van alle loontrekkende vrouwen in België deeltijds. Bij jonge vrouwen met kinderen is dat meer dan de helft.

Niet triviaal

«De verdeling van de was en de plas lijkt misschien triviaal, maar de genderkloof in het huishouden is een weerspiegeling van de maatschappelijke verhoudingen», stellen de organisatoren van 13 uur. «Terwijl vrouwen hun gezin vaak boven hun carrière zetten, worden mannen meer afgerekend op professioneel succes. Het helpt niet dat het vadersverlof zoveel minder lang is dan de moederschapsrust. Zo wordt vanaf de geboorte van een kind een ongelijk rollenpatroon geïnstalleerd dat later nog moeilijk te doorbreken is», klinkt het.

Op de website www.13uur.be wordt uitgelegd waarom ook mannen baat hebben bij een eerlijke taakverdeling in het huishouden.