Vlaamse scholieren zien ingekorte zomervakantie niet zitten

Vlaamse scholieren zien ingekorte zomervakantie niet zitten
Foto Unsplash

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zette vorig jaar de deur op een kier voor een andere indeling van het schooljaar met een kortere zomervakantie. Hij vroeg advies aan het onderwijsveld, de sociale partners en ouders.

Weer en vrije tijd

De argumenten «mentale rust» en «mooi weer» zijn in de VSK-bevraging de meest belangrijke argumenten tegen een herschikking van de schoolvakanties. Vierentachtig procent van die meerderheid geeft aan dat ze nood hebben aan twee maanden zomervakantie om helemaal tot rust te komen. In de zomervakantie lukt hen dat omdat ze dan geen huiswerk moeten maken en het mooi weer is. Meer dan de helft (64 procent) geeft aan dat ze in juli en augustus zich niet zullen kunnen concentreren door de warmte in de klas.

Een deel van de scholieren (59 procent) zien ook hun vrijetijdsactiviteiten, die grotendeels in de zomervakantie plaatsvinden, in gevaar komen door een inkorting van de zomervakantie. Het grootste deel van de scholieren (79 procent) vindt dat de timing en de duur van de vakanties momenteel goed zit en zou niets wijzigen.

In het advies aan onderwijsminster Ben Weyts stelt de Vlaamse Scholierenkoepel dat scholieren tijdens «alle schoolvakanties voldoende moeten kunnen loskomen van schoolwerk, niet alleen tijdens de zomervakantie. Dit is nu al een heikel punt, met een inkorting van de zomervakantie komt dit extra in gevaar.»

Voordeel of niet?

«De grote hamvraag blijft of een inkorting van de zomervakantie wel degelijk leidt naar meer gelijke onderwijskansen bij de groep scholieren die baat zouden hebben bij een kortere zomervakantie. Tot op heden is er nog geen onderzoek gebeurd op basis van Vlaamse data over zomerverlies en of een inkorting van de zomervakantie wel degelijk voor alle scholieren een significant voordeel zal opleveren.»

Vorige week liet de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, die de Vlaamse werkgevers en vakbonden verenigt, weten zich niet te verzetten tegen een eventuele reorganisatie maar het nu «niet het juiste moment» te vinden. De SERV vindt dat er meer tijd en debat nodig is.