"Verdubbel de boetes voor middenvakrijders"

"Verdubbel de boetes voor middenvakrijders"

Uit een bevraging van Vias blijkt dat middenvakrijden de grootste ergernis is in het verkeer. "Nochtans is de wegcode duidelijk: wie links inhaalt, moet na dat manoeuvre terug naar rechts uitwijken. Wie dat niet doet, begaat een overtreding van de eerste graad", zegt Lahaye-Battheu. Een boete van de eerste graad kost 58 euro bij onmiddellijke inning en 85 euro bij een minnelijke schikking.

Rechts inhalen

Het Kamerlid wil van hardnekkig middenvakrijden nu een overtreding van de tweede graad maken, met boetes van 116 euro bij onmiddellijke inning en 160 euro bij een minnelijke schikking. De overtreding wordt daarbij gelijkgesteld aan rechts inhalen, een overtreding die volgens Lahaye-Battheu vaak wordt veroorzaakt door middenvaksrijders. De boetes alleen optrekken, zal echter niet volstaan. "De politie zal ook een extra oogje in het zeil moeten houden en middenvakklevers beboeten", luidt het nog.

Camera's

Mobiliteitsorganisatie VAB erkent dat middenvakrijders een probleem vormen. "Hardnekkig middenvakrijden is een vorm van zeer hinderlijk rijgedrag", reageert woordvoerder Geert Popelier. "Het dwingt andere weggebruikers soms tot rechts inhalen - wat ook verboden is - of ze moeten verschillende rijstroken oversteken, voor ze de middenvakrijder kunnen inhalen en dat veroorzaakt dan weer grote risico's voor andere weggebruikers."

Toch is Popelier het niet volledig eens met het voorstel van Open Vld. Zo meent hij dat de boete hoog genoeg is, maar dat er een gebrek is aan handhaving. "Dat irritante gedrag wordt veel te weinig gesanctioneerd, wellicht omdat het moeilijk vast te stellen is." Popelier denkt dat de plaag van het constant middenvakrijden eigenlijk pas goed kan worden aangepakt met camera's die rijstroken over een lange afstand observeren.

In 2016 liepen 3.603 bestuurders tegen de lamp voor rechts inhalen, terwijl 2.079 bestuurders werden beboet voor het storend blijven rijden op de linker- of middenrijstrook, zo blijkt uit cijfers van minister Jan Jambon (N-VA).