Universiteiten beschermen kennis tegen China en co

Universiteiten beschermen kennis tegen China en co
Foto Unsplash

De universiteiten keurden de visietekst goed binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). De universiteiten beseffen dat ze «als motoren van maatschappelijke, technologische en economische vooruitgang doelwitten zijn van ongewenste inmenging door buitenlandse statelijke actoren». Ze verwijzen onder meer naar pogingen om hier onrechtmatig kennis en technologie te verwerven.

Verslechterde internationale relaties

«De afgelopen jaren staat kennisveiligheid veel hoger op de politieke agenda, onder andere door de verslechterende politieke relaties tussen Europa en China», zeggen de universiteiten. «Maar ook de recente invasie van Rusland in Oekraïne stelt de problematiek scherp. China en Rusland baren inderdaad zorgen, maar het zou naïef zijn te denken dat de risico’s alleen betrekking hebben op de samenwerking met die landen.»

In hun visietekst nemen de Vlaamse universiteiten dertien engagementen om de kennisveiligheid te beschermen. Elk jaar gaan de universiteiten evalueren hoe goed ze die naleven en welke incidenten er waren. De universiteiten engageren zich bijvoorbeeld om ervaringen uit te wisselen over de manier waarop ze inkomende studenten en onderzoekers kunnen screenen op basis van publiek toegankelijke informatie, naast de info die ze krijgen van de Staatsveiligheid.