«Temperatuur in Europa stijgt tweemaal zo snel als wereldwijd gemiddelde»

«Temperatuur in Europa stijgt tweemaal zo snel als wereldwijd gemiddelde»
Foto Unsplash

De temperaturen in Europa zijn in de periode 1991-2021 aanzienlijk gestegen, gemiddeld met ongeveer +0,5 graden Celsius per decennium. Als gevolg daarvan hebben de Alpengletsjers tussen 1997 en 2021 dertig meter aan ijsdikte verloren. De Groenlandse ijskap smelt en draagt bij tot een versnelde zeespiegelstijging. In de zomer van 2021 vond op Groenland een ongekende dooi plaats en viel er voor het eerst regen op het hoogste punt, het bergstation, als een indicatie voor de toekomst. «Europa is het bewijs van een opwarmende aarde», staat er in het rapport te lezen.

Ook goed nieuws

Het is niet allemaal slecht nieuws. Een aantal landen in Europa is zeer succesvol geweest in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020 met 31% gedaald, met een netto reductiedoelstelling van 5% voor 2030.

Europa is ook een van de meest geavanceerde regio’s wat betreft grensoverschrijdende samenwerking bij de aanpassing aan de klimaatverandering, met name in grensoverschrijdende stroomgebieden. «Het is een van de wereldleiders op het gebied van doeltreffende systemen voor vroegtijdige waarschuwing en ongeveer 75 procent van de mensen is beschermd. Actieplannen voor hittegolven hebben veel levens gered in periodes van extreme hitte.»

«De Europese samenleving is kwetsbaar voor klimaatverandering, maar Europa loopt ook voorop bij de internationale inspanningen om de klimaatverandering te matigen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen om zich aan te passen aan het nieuwe klimaat waarmee de Europeanen zullen moeten leven», aldus dr. Carlo Buontempo, directeur van de Copernicus Climate Change Service.