Steven Van Gucht: «Er blijft nog steeds relatief veel coronavirus circuleren»

Steven Van Gucht: «Er blijft nog steeds relatief veel coronavirus circuleren»
Belga / N. Maeterlinck

Tussen 26 april en 2 mei testten dagelijks gemiddeld 4.483 personen positief op het coronavirus. Dat is een daling met 31 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode.

In dezelfde periode werden er wel minder testen afgenomen, gemiddeld 18.900 per dag (-15 procent). De positiviteitsgraad nam verder af tot 26,2 procent. Het reproductiegetal op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen is gedaald en bedraagt 0,857.

Opnames

De afgelopen zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 134,3 mensen opgenomen in de Belgische ziekenhuizen (-16 procent). In het totaal liggen er nu 2.016 COVID-patiënten in het ziekenhuis (-17 procent), 122 van hen hebben intensieve verzorging nodig (-16 procent).

Tussen 26 april en 2 mei overleden dagelijks gemiddeld 16,6 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Dat is een daling met 9 procent tegenover de vorige zevendaagse periode. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. Het totaal aantal overlijdens als gevolg van COVID-19 staat nu op 31.552. In week 15 (11 tot 17 april) was er een statistisch significante oversterfte bij 84-plussers, stipt het bulletin aan.

Subvarianten

Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is opnieuw licht afgenomen tot 32 contacten per 100 0000 inwoners per dag, tegen 38 contacten in de week daarvoor. De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten zijn stabiel gebleven met 239 consulten per 100.000 inwoners per week.

De omikronvariant BA.2 was nog steeds dominant in de weken van 18 april tot 1 mei, en vertegenwoordigt meer dan 94 procent van de onderzochte stalen. De omikronvariant BA.1/BA1.1 vertegenwoordigt meer dan 5 procent. De subvarianten BA.4 en BA.5 werden in België gedetecteerd, maar blijven beperkt.

Op 3 mei bedroeg de vaccinatiegraad voor een boosterdosis bij volwassenen 75,2 procent. Ruim 31 procent van de kinderen tussen 5 en 11 jaar was dan volledig gevaccineerd. Het risico op hospitalisaties en opnames op intensieve zorgen is gereduceerd met respectievelijk 68 procent en 39 procent bij mensen van 65 jaar en ouder na een boosterdosis, tegenover mensen van dezelfde leeftijdsgroep die volledig zijn gevaccineerd zonder boosterdosis.