Spoor laat 2.000 personeelsleden afvloeien: «Meer personeel op het terrein, minder op de bureaus»

Spoor laat 2.000 personeelsleden afvloeien: «Meer personeel op het terrein, minder op de bureaus»
Belga / V. Lefour

Tegen 2032 zouden zowat 2.000 jobs verdwijnen bij spoorwegbeheerder Infrabel en vervoersmaatschappij NMBS. Het gaat om jobs van personeel dat vertrekt of met pensioen gaat. Infrabel wil afslanken naar 9.216 werknemers, 900 minder dan vandaag. Bij de NMBS worden 1.771 jobs in het management en bij de ondersteunende diensten geschrapt. De 666 aanwervingen van treinbestuurders en begeleiders om aan hogere volumes te voldoen brengen het nettoverlies van jobs bij de NMBS op 1.105 banen.

«We investeren in infrastructuur en in conducteurs en treinbegeleiders», stelt de minister. «Na jaren van desinvesteringen geven we een toekomst aan het spoor en de werknemers, maar op een gemoderniseerde en efficiëntere manier.»

Natuurlijke vertrekken

De minister benadrukt dat het om natuurlijke vertrekken gaat. «Er zullen bijkomende maatregelen genomen worden voor het rijdend personeel (treinbegeleider en -bestuurders, red.).» Het statuut van spoorwegarbeider blijft ook behouden, verzekert de Ecolo-minister.

Vandaag brengt minister Gilkinet verslag uit in het federaal parlement over de voorontwerpen van de nieuwe beheersovereenkomsten met Infrabel en de NMBS. Daarna volgt een bespreking binnen de regering. De vorige beheerscontracten dateren van de periode 2008-2012.

Vakbonden: «Geen sprake van»

De christelijke vakbond ACV-Transcom en het socialistische ACOD Spoor reageren afwijzend op het banenverlies. «Vanwege de huidige personeelstekorten kunnen de basistaken al niet altijd worden uitgevoerd, dus van het schrappen van 2.000 jobs kan geen sprake zijn», klinkt het.

«We delen niet de visie van de directie, die opnieuw een grote productiviteitsinspanning van het personeel vraagt», zegt ACV-Transcom in een persbericht. «Omdat we nu al ervaren waar dit toe leidt, het schrappen van treinen wegens een tekort een personeel. Dat blijft het struikelblok.»De vakbonden vragen de regering, die de komende dagen bijeenkomt om de beheerscontracten en de financiering te bespreken, dan ook om te luisteren naar het signaal dat de spoorwegarbeiders ook tijdens de staking van de overheidsdiensten op 31 mei nog eens duidelijk hebben gegeven.

Van acties is momenteel nog geen sprake, zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor. «Voor ons is het onaanvaardbaar dat er 2.000 mensen minder zouden komen. We gaan alles analyseren, overleggen met de regering en binnen de spoorwegen zelf en ons dan positioneren.»