Senioren hebben het moeilijker om een autoverzekering af te sluiten

Senioren hebben het moeilijker om een autoverzekering af te sluiten

Deze houding ten opzichte van senioren is volgens Test Aankoop opvallend, want volgens de gegevens van Assuralia zijn oudere bestuurders doorgaans net veiligere bestuurders. In de periode van 2015 tot 2018 had gemiddeld een op zestien auto's een schadegeval. Bij de bestuurders van 61 tot en met 70 jaar gaat het slechts om een op twintig auto's. Voorbij de leeftijdsgrens van 70 jaar stijgt het aantal schadegevallen lichtjes, maar nog steeds hebben oudere bestuurders beduidend minder schadegevallen dan jonge bestuurders tot 24 jaar.

Ouderen betalen meer voor hun autoverzekering

Voor verzekeraars is het belangrijk om in te schatten hoe groot het risico op een schadegeval is. Op basis hiervan zal de verzekeraar de premie voor de autoverzekering berekenen. Het schadeverleden speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook de kenmerken van de auto zijn belangrijk. Een zware auto of een sportauto heeft bijvoorbeeld meer kans om een schadegeval te veroorzaken, terwijl de veroorzaakte schade veelal groter is. Daarom zal je voor een auto met een hoger vermogen ook meer moeten betalen. Daarnaast houden verzekeraars ook rekening met je woonplaats, want op het platteland is het risico op een ongeval kleiner dan in het centrum van Brussel. Veiligheidssnufjes in de auto kunnen de premie dan weer drukken, terwijl sommige verzekeraars ook rekening houden met het aantal gereden kilometers.

Een andere belangrijke factor bij het berekenen van de premie is de leeftijd van de bestuurder. Jonge chauffeurs weten het, want zij moeten al langer meer betalen voor hun autoverzekering. Eenmaal ze de kaap van 26 jaar zonder schade kunnen ronden, wordt het ook voor hen allemaal wat voordeliger. Vanaf het 70ste levensjaar begint het risico op een schadegeval opnieuw wat te stijgen, waardoor verzekeraars soms opnieuw een hogere premie aanrekenen. Bij een aantal verzekeraars gebeurt dat zelfs al vroeger.

Sommige autoverzekeraars weigeren senioren

Bij Test Aankoop merken ze dat oudere bestuurders niet alleen meer moeten betalen, maar dat verzekeraars soms ook moeilijk doen als ouderen van verzekeraar willen veranderen. Sinds 2014 zijn verzekeraars verplicht om duidelijk te melden wat de reden van de weigering is, waardoor het nu vaak heel duidelijk is dat de hogere leeftijd voor hen het probleem is. Voor wie bij de huidige verzekeraar blijft, zijn er volgens Test Aankoop meestal geen problemen.

Hoewel de WAM-verzekering in België verplicht is, mogen verzekeraars wel degelijk kandidaat-verzekeringnemers weigeren of hoge premies aanrekenen. Senioren die hierdoor geen autoverzekering meer vinden of enkel tegen wel zeer hoge tarieven, kunnen terecht bij het Tariferingsbureau. Alle verzekeraars die in België actief zijn, dienen verplicht bij te dragen aan de werking van het Tariferingsbureau.