NMBS wil reizigers lokken met lagere tarieven buiten de spits

NMBS wil reizigers lokken met lagere tarieven buiten de spits

Volgens het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is de tekst "een zeer voorlopige versie, waarin nog veel kan veranderen". Vandaag zijn de prijzen van treintickets en abonnementen gekoppeld aan de stiptheid van de treinen. Daarover is in het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst niets terug te vinden. Op basis van de voorlopige tekst krijgt de NMBS meer vrijheid om haar eigen tariefbeleid uit te stippelen.

Zo zal de spoormaatschappij de prijs van abonnementen voor woon-werkverkeer en van gewone treinbiljetten op kunnen trekken met maximaal 2% bovenop de index. De abonnementen voor verplaatsingen naar school mogen jaarlijks 1% boven de index verhogen. Ook forse stijgingen van de energieprijs zullen doorgerekend mogen worden in de tarieven.

Door reizigers lagere tarieven en kortingen buiten de spits aan te bieden, wil de NMBS de drukkere momenten ontlasten en te veel lege stoeltjes tijdens de daluren vermijden. De NMBS gaat ook op zoek naar "tariefformules die aan de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie tegemoetkomen".

Bussen en trams

In de beheersovereenkomst staat ook dat de NMBS "inspanningen gaat leveren om haar tarieven te integreren in die van andere aanbieders van openbaar vervoer", zoals De Lijn en MIVB. En ook: in overleg met de gewestelijke vervoersmaatschappijen "mag de NMBS de opdracht van de openbare dienst op bepaalde lokale verbindingen permanent verzekeren met andere vervoersmodi". Of de NMBS van plan is om binnenkort zelf met bussen en trams te rijden, is niet duidelijk.