Nationale actiedag in openbare diensten waaronder het spoor op 31 mei

Nationale actiedag in openbare diensten waaronder het spoor op 31 mei
Belga / K. Desplenter

De actiedag geldt voor alle overheidsdiensten, zowel federaal, gewestelijk als regionaal. De acties kunnen verschillende vormen aannemen, de socialistische overheidsvakbond ACOD dienst alvast een nationale stakingsaanzegging in, aldus een woordvoerder.

Malaise

De actie is gericht tegen de algemene malaise in de overheidssector, vertelt Gerda De Norre van de liberale overheidsvakbond VSOA. «We krijgen niet de middelen en niet het respect dat we verdienen. De coronacrisis heeft aangetoond dat in moeilijke tijden een sterke overheid noodzakelijk is.»

De drie overheidsvakbonden gaan daarom op 31 mei actie voeren voor «meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen», klinkt het bij de ACOD. Bij de socialistische overheidsvakbond kan de actiedag gepaard gaan met stakingen. Ludo Sempels van ACOD Spoor bevestigt alvast dat bij het spoor gestaakt zal worden. In dat geval moet een minimale dienstverlening geactiveerd worden.