Naast de stijgende energieprijzen, welke kosten gaan nog meer omhoog in 2022?

Naast de stijgende energieprijzen, welke kosten gaan nog meer omhoog in 2022?

Veel huishoudens maken zich zorgen over de stijgende energieprijzen richting 2022. Er wordt al gesproken over energiearmoede, waarbij gezinnen de hoge energielasten niet meer kunnen betalen. Om deze huishoudens te compenseren voor de stijgende energieprijzen heeft de overheid eerder al besloten de belastingen te verlagen op gas en stroom. Met name de belasting op gas daalt fors. Het levert huishoudens gemiddeld een besparing van enkele honderden euro’s op in 2022. Al zullen de energiekosten hoger uitvallen dan dit jaar. Niet alleen de energieprijzen stijgen fors. Vergelijk de zorgverzekering voor 2022 alvast eens, waarbij direct op zal vallen dat de premie stijgt. 

Stijging van enkele tientallen euro’s voor de basisdekking 
De basis zorgverzekering zal komend jaar enkele tientallen euro’s hoger uitvallen. Wie op een website als Zorgkiezer.nl kijkt, merkt op dat de basisdekking met 44 per jaar is toegenomen ten opzichte van de premie die dit jaar betaald werd. Oorspronkelijk zou het gaan om een stijging van 31 euro per maand. Daar kwam later nog 13 euro bovenop, omdat de stijging van de salarissen voor het zorgpersoneel hier nog niet in verwerkt waren. Dit kwam pas later. 

Zorgtoeslag stijgt iets in het komende jaar 
De stijging in de premie wordt voor de lagere inkomens gedeeltelijk gecompenseerd, doordat ook de zorgtoeslag stijgt. De verwachting is dat men volgend jaar op jaarbasis 36 euro meer aan zorgtoeslag ontvangt bij een eenpersoonshuishouden. Voor een huishouden met meerdere personen gaat het om een stijging van 40 euro op jaarbasis. Het maakt dat lagere inkomens volgend jaar per saldo 8 euro meer betalen als zij alleenstaand zijn. Naarmate zij meer verdienen zal de zorgtoeslag stapsgewijs afgebouwd worden. Dit betekent dat niet alle lagere inkomens maximaal profiteren van een stijging in hun toeslag. 

Eigen risico blijft in 2022 gelijk 
Waar de premie voor de basis zorgverzekering stijgt, geldt dat niet voor het eigen risico. Dat zal ook in 2022 uitkomen op 385 euro. Sommige huishoudens kiezen er vrijwillig voor om het eigen risico te verhogen. Het voordeel hiervan is dat de stijgende premie gecompenseerd kan worden. Let wel, het verhogen van het eigen risico is bepaald niet zonder risico. Bij medische behandelingen betaal je als burger een groter deel zelf in dit geval. De laatste stijging van het eigen risico is overigens al even geleden. Dit gebeurde in 2016, toen het eigen risico van 375 euro naar 385 euro steeg.