Michel: "Mensen verwachten dat we besturen, besturen en besturen"

Michel: "Mensen verwachten dat we besturen, besturen en besturen"

De premier benadrukte dat de socio-economische maatregelen die zijn ploeg de voorbije jaren heeft genomen een positieve impact hebben gehad. Er zijn ondernemingen en jobs bijgekomen en dankzij de taxshift krijgen de lage en middelste lonen er per jaar een dertiende maand bij.

"Opvolging slachtoffers aanslagen kon beter"

Hij ziet drie grote werven: welvaart, sociale cohesie en vrijheden. Inzake welvaart blijft het "prioriteit om de druk op werk te verminderen". Op vlak van sociale cohesie wees Michel op de strijd tegen de armoede. "De vorige regering deed inspanningen en verhoogde de uitkeringen met 62 euro voor wie een gezin ten laste heeft, wij doen bijna twee keer beter", klonk het. Wat vrijheden betreft, gaf de eerste minister toe dat in de individuele opvolging van slachtoffers van de aanslagen de regering soms tekort geschoten is. Inzake migratiebeleid zei de premier dat ons land zijn internationale verplichtingen nakomt.

Michel pleitte ook voor meer sereniteit en minder persoonlijke aanvallen in het politieke debat. Hij wil ook dat de federale regering zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar niet laat verlammen door verkiezingskoorts. "De mensen verwachten van ons maar één ding: dat we besturen, besturen en nog eens besturen".