Mensen met een handicap zijn vaker depressief en lopen hoger risico op armoede

Mensen met een handicap zijn vaker depressief en lopen hoger risico op armoede
Foto Pexels

Zo zijn personen met een handicap vaker lager geschoold dan zij zonder handicap. Bovendien is de drempel om een opleiding te volgen voor hen groter. In 2020 was bijna 36 % van de 25- tot 64-jarigen met een handicap laaggeschoold, bij personen zonder handicap lag dat cijfer nog op vijftien procent. Het probleem sleept al jaren aan en de situatie is sinds 2010 weinig veranderd.

Hoger armoederisico

Ook op de arbeidsmarkt is de kloof aanzienlijk: 46 % van de personen met een handicap had in 2020 een betaalde job, ten opzichte van 80 procent van de mensen zonder handicap. Bovendien was ongeveer de helft van de personen met een handicap dat jaar niet-beroepsactief.

Het armoederisico bij Vlamingen met een handicap is dan ook dubbel zo groot. Hun totale netto persoonlijk inkomen lag in 2020 23 % lager dan het persoonlijk inkomen van personen zonder handicap.

Meer depressies

Op vlak van gezondheid en welzijn geeft de groep mensen met een handicap aan het niet zo goed te hebben. Ze kampen vaker met mentale problemen zoals angststoornissen en depressies. De gemiddelde score voor levenstevredenheid van personen met een handicap lag in 2018 nog op 6,5 op 10, in vergelijking met 7,8 op 10 bij mensen zonder een handicap.

Het is voor mensen met een handicap ook moeilijker om deel te nemen aan sociale evenementen of om lid te worden van een vereniging. Een uitzondering op dit patroon is sociaal contact. Zo zou er geen verschil zijn in de hoeveelheid sociale contacten met buren en familie. Personen met een handicap daarentegen zien wel minder vaak hun vrienden en beoordelen de kwaliteit van hun sociale contacten minder positief dan personen zonder handicap.

Nog steeds blinde vlekken

Het rapport onderzocht niet enkel mensen met een door de overheid erkende handicap, maar ook alle personen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap, die daardoor moeilijker in de samenleving kunnen participeren. Toch zijn er nog heel wat blinde vlekken, benadrukt Statistiek Vlaanderen. Zo bleven bepaalde groepen buiten beeld, zoals personen met een verstandelijke beperking of personen die in een instelling verblijven.