Leuven zet technologie in om nachtlawaai aan te pakken

Leuven zet technologie in om nachtlawaai aan te pakken
Foto Belga / S. Gremmelprez

Stad Leuven zal de komende maanden experimenteren met innovatieve technieken om nachtlawaai aan te pakken, in nauwe samenwerking met buurtbewoners. Dat meldt schepen van studentenzaken en ICT, Thomas Van Oppens (Groen). «Leuven is traditioneel een echte uitgaansstad», zegt de schepen. «Dat is fijn, maar het brengt ook nachtlawaai met zich mee en dat is storend voor wie de dag erna fris en monter op het werk moet verschijnen.» Het onderzoek vindt nu voor het eerst plaats in de Naamsestraat. Die resultaten kunnen later gebruikt worden in andere straten en buurten die last hebben van nachtlawaai.

Geluidsanalyse in plaats van geluidsopname

Nachtlawaai is vooral een probleem in de zogenaamde doortrekkersstraten, de straten die mensen voor en na het uitgaan gebruiken. De Naamsestraat is er daar één van. Daar hangen nu zeven geluidsmeters op, gespreid over de gehele straat. Die toestellen nemen geen gesprekken op, maar analyseren wel alle nachtelijke geluiden.

«Daarnaast hebben we de bewoners van de Naamsestraat gevraagd om ons via een app te laten weten wanneer ze nachtlawaai ervaren», gaat de schepen Van Oppens verder. «Er staat ook een meter in het stadspark om de geluidsmetingen te kunnen vergelijken met een rustige zone. Door de resultaten van de geluidsanalyse te combineren met de meldingen van de bewoners ‘leert’ het systeem welke geluiden als storend ervaren worden.» Daarnaast zal de stad ook nagaan wat het effect van de weersomstandigheden of van evenementen is op nachtlawaai.

Lichten uit

In een tweede fase, die loopt van januari tot december 2022, zal de stad verschillende nudgingtechnieken testen om de overlast tegen te gaan. Wanneer één van de geluidsmeters nachtlawaai opvangt, kan bijvoorbeeld de openbare verlichting gedimd worden of kan er een boodschap op de grond geprojecteerd worden. «We kunnen de verlichting in enkele huizen laten aanspringen om lawaaimakers bewust te maken dat ze iemand wakker maken», zegt de schepen.

Het project kan rekenen op een subsidie van 183.740 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).