Kwart van Belgische vrouwen loopt hoger risico borstkanker laattijdig te ontdekken

Kwart van Belgische vrouwen loopt hoger risico borstkanker laattijdig te ontdekken
Pink Ribbon

Voor de studie bevroeg het onderzoeksbureau IVOX, op initiatief van Pink Ribbon, in augustus 1.000 Belgische vrouwen over hun borsten, hun kennis van de risico’s op borstkanker en hun attitude ten opzichte van tijdige opsporing. Pink Ribbon ontwikkelde op basis van deze studie met haar Mammoquiz (2.0) een nieuwe tool die iedere vrouw voortaan toelaat zelf te checken in hoeverre zij risico loopt om borstkanker laattijdig te ontdekken door belangrijke signalen te missen of ander risicogedrag te vertonen.

Belgische vrouwen voelen zich onzeker over hun borsten

De studie toont aan dat meer dan de helft van de vrouwen zich onzeker voelt over haar lichaam. Jongere vrouwen worstelen meer met twijfels dan vijftigplussers. Meer nog, maar liefst 6 op de 10 vrouwen kijken liever niet te veel naar zichzelf in de spiegel. Eén op 3 is niet tevreden met haar vrouwelijke vormen.

Dat geldt ook voor borsten. Terwijl 7 op de 10 vrouwen hun borsten als een belangrijk deel van hun identiteit beschouwen, schaamt 1 op 3 er zich voor. Een kwart van de respondenten probeert haar borsten zelfs zoveel mogelijk te verbergen. Spreken over borsten blijkt nog steeds een groot taboe onder vrouwen, vooral aan Vlaamse kant: 6 op 10 doen dat niet.

Kennis van borstkanker en de alarmsignalen is te beperkt

Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Eén op 9 wordt ermee geconfronteerd. Toch blijkt uit het onderzoek dat de kennis over borstkanker ondermaats is. Drie op de 10 vrouwen weten niet goed wat borstkanker precies inhoudt en een kwart weet niet goed waar ze betrouwbare informatie kan vinden over de ziekte. Ook over de risicofactoren is te weinig kennis bij de bevolking. Bovendien hebben 7 op de 10 Belgische vrouwen zelf minstens één risicofactor voor borstkanker, met als meest voorkomende onvoldoende lichaamsbeweging (39%) en overgewicht (37%). Een kwart (23%) van de respondenten is obees en 6% drinkt te veel alcohol.

Jan Lamote, borstchirurg en gewezen coördinator borstkliniek UZ Brussel: «De resultaten tonen aan dat er meer moet ingezet worden op begrijpelijke en toegankelijke informatie over borstkanker. Een gezonde levensstijl met voldoende bewegen blijkt onvoldoende gekend. Het is niet altijd gemakkelijk om uit te leggen waarom bewegen, zoals wandelen bijvoorbeeld, het risico op borstkanker doet dalen.»

Te weinig zelfonderzoek van de borsten

Zeven op de 10 vrouwen hebben hun eigen borsten al onderzocht op tekens van borstkanker, 3 op 10 doen dit zelfs maandelijks. Verrassend daarbij is dat 4 op 10 niet zeker zijn of ze dat wel correct doen. De meest aangegeven redenen om geen zelfonderzoek te doen zijn: «ik voel me goed, alles zal in orde zijn», «ik weet niet hoe dat moet» en «ik vind het raar om te doen». Drie op de 10 vrouwen hebben nog nooit een zelfonderzoek gedaan. In die groep zitten vooral jongere vrouwen, vrouwen die niemand kennen met borstkanker, vrouwen met weinig kennis over de ziekte en vrouwen die aangeven niet erfelijk belast te zijn. Vrouwen die ontevreden zijn over hun borsten doen eveneens minder aan zelfonderzoek.

9 alarmtekens

1. Knobbeltje in de borst

2. Knobbeltje onder de oksel

3. Knobbeltje op de borst

4. Deukje in de borst

5. Ingetrokken tepel

6. Veranderde vorm van borst

7. Vochtverlies uit de tepel

8. Oneffen huid van de borst

9. Veranderde kleur van de borst

Wie de campagne wil steunen kan het nieuwe Pink Ribbon-lintje - dat dit jaar door (ex)-borstkankerpatiënten zelf werd gecreëerd - kopen en dragen, om zo hun steunverlening te tonen aan lotgenoten en hun omgeving. Een Pink Ribbon-lintje kost €4. Daarvan gaat €2,8 rechtstreeks naar concrete projecten die Pink Ribbon onderneemt in haar strijd tegen borstkanker. Het Pink Ribbon-lintje is dit jaar opnieuw in heel het land te koop bij Carrefour, Multipharma, Standaard Boekhandel/Club, Medi-Market, Hunkemöller, The Fashion Store, Schoenen Torfs, CKS, e5, Casa Shops, AVA, Wibra, Modemakers en vele kapperszaken.