Kerncentrales langer open: princiepsakkoord over verlenging Doel 4 en Tihange 3

Kerncentrales langer open: princiepsakkoord over verlenging Doel 4 en Tihange 3
AFP / J. Thys

«Beide partijen zijn bereid de voorwaarden te bespreken en overeen te komen om de reactoren in november 2026 van start te laten gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten», aldus de regering.

De Belgische staat wordt geen exploitant van de centrales. Wel zullen risico’s en winsten worden gedeeld via een nieuw op te richten vennootschap. De kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van Engie. Die kosten zullen na studie finaal worden vastgelegd, «waarbij dan gesprekken zullen starten rond een te definiëren cap en risicopremie» klinkt het in een mededeling.

Definitief akkoord in najaar

Er gaan nu werkgroepen met experts aan de slag. Bedoeling is tegen eind van het jaar een definitief akkoord uit te werken en voor te leggen aan de Europese Commissie.

Normaal zouden Doel 4 en Tihange 3 - de twee jongste kerncentrales - in de zomer van 2025 definitief de deuren sluiten. Maar in maart besliste de regering om met uitbater Engie onderhandelingen over een verlenging met tien jaar op te starten, om de energiebevoorrading van ons land te verzekeren.