Kamer kibbelt over onderhandelingen met Engie: «Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen»

Kamer kibbelt over onderhandelingen met Engie: «Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen»
Belga / N. Maeterlinck

Engie stelt bovendien voor dat de overheid mede-uitbater wordt van de twee resterende kernreactoren. Voor de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en Inter-Environnement - Wallonie (IEW) is dit alles compleet onaanvaardbaar. «De burger laten opdraaien voor de torenhoge kosten van de levensduurverlenging van de kerncentrales is van de pot gerukt», zeggen de organisaties.

De nucleaire verlenging draagt immers niet bij tot de bevoorradingszekerheid of lagere energieprijzen. Kop van Jut is de burger - die nu finaal de rekening gepresenteerd dreigt te krijgen, als de federale regering Engie zou volgen in het voorstel», klinkt het.

N-VA KRIJGT WIND VAN VOREN

In de plenaire vergadering van de Kamer is gisteren gedebatteerd over de onderhandelingen tussen Engie en de federale regering. De meerderheidspartijen Vooruit en Ecolo gingen daarbij in de clinch met de N-VA-fractie. Volgens N-VA-Kamerlid Bert Wollants heeft de regering veel te lang getalmd en heeft ze daardoor nu nagenoeg geen bewegingsruimte in de gesprekken met Engie.

Groen en Ecolo vinden dan weer dat N-VA zelf altijd in alle talen over de kosten heeft gezwegen en vier jaar in de meederheid zat tijdens de vorige legislatuur waardoor ze de mogelijkheid had om «alle reactoren te verlengen die u wou».

HISTORISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Premier De Croo (Open VLD) wees op een wetsontwerp van Van der Straeten dat momenteel voorligt in de Kamer en moet garanderen dat Engie die factuur betaalt.

Verder herhaalde De Croo dat de regering discretie aan de dag wil leggen in de onderhandelingen. «Er is maar één prioriteit: de belangen van België, de inwoners en iedereen die elektriciteit gebruikt in dit land. (..)» Hij benadrukte wel dat iedereen rond de tafel zijn verantwoordelijkheid moet nemen, «ook de historische verantwoordelijkheid». Ons land besliste in 2003 om de laatste kerncentrales tegen 2025 te sluiten.