Inflatie daalt lichtjes, maar blijft torenhoog

Inflatie daalt lichtjes, maar blijft torenhoog
Belga / E. Lalmand

De inflatie zat sinds half 2021 in een fors stijgende trend. Er waren wel al twee maanden van stabilisatie, maar deze keer is er voor het eerst een noemenswaardige afname. Toch blijft de inflatie torenhoog in vergelijking met het doel van de Europese Centrale Bank: die mikt op 2% op middellange termijn.

Peperdure energie

De hoge inflatie blijft voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen, zegt Statbel. De inflatie van energie bedraagt 36,07%. Elektriciteit is nu 41,9% duurder dan een jaar geleden, aardgas 64,3% duurder. Maar ook voeding is de laatste maanden in sneltempo duurder aan het worden. De inflatie voor voeding, inclusief alcoholische dranken, komt al uit op 14,48%. Voornamelijk oliën, vis, zuivel, brood en vlees zijn duurder geworden op jaarbasis.

Opnieuw zijn er een aantal producten die goedkoper geworden zijn in vergelijking met een jaar geleden. Uitschieters zijn onder meer televisietoestellen (15,8% goedkoper) en smartphones (7,1% goedkoper).

Spilindex

Ondanks de lagere inflatie werd ook de spilindex opnieuw overschreden, zoals was verwacht. Als gevolg daarvan zullen de sociale uitkeringen in december en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% worden verhoogd, als aanpassing aan de gestegen levensduurte. Het gaat al om de vijfde overschrijding van de spilindex dit jaar: eerder was dat al het geval in februari, april, juli en oktober. Ook in december 2021 werd de spilindex trouwens al overschreden.

De meeste lonen in België worden automatisch aangepast aan de stijgende levensduurte, maar er zijn wel verschillen per sector. Bij het overheidspersoneel gebeurt dat telkens na overschrijding van de spilindex, in andere sectoren gebeurt de aanpassing maandelijks, per kwartaal of één keer per jaar. Voor zo’n half miljoen bedienden die deel uitmaken van paritair comité 200, zou het loon op 1 januari met meer dan 11 % stijgen, al is het cijfer nog niet definitief want afhankelijk van de volledige jaarinflatie.