Huishoudproducten even schadelijk voor milieu als auto's

Huishoudproducten even schadelijk voor milieu als auto's

Boosdoeners zijn de vluchtige organische stoffen (VOC's), die in combinatie met zonlicht ozonvervuiling veroorzaken. Deze stoffen interageren ook met andere chemicaliën, waarbij fijn stof ontstaat dat schadelijk is voor de longen.

Volgens de onderzoekers is de hoeveelheid VOC's die momenteel in de atmosfeer terechtkomt door het gebruik van huishoudproducten nagenoeg even groot als de vervuiling door transport. Dat is opmerkelijk, want het overgrote deel van ruwe olie gaat naar motorbrandstoffen en slechts een klein deel, zo'n 5%, naar chemicaliën die gebruikt worden in bijvoorbeeld deodorant, pesticiden of lijm.

Binnenshuis

Maar de auteur van de studie, Brian McDonald, wijst erop dat de transportsector de jongste jaren alsmaar "schoner" is geworden. Wetenschappers hadden de VOC-uitstoot uit huishoudproducten tot nu toe zwaar onderschat, terwijl ze de uitstoot door wagens dan weer bijna de helft hoger hadden ingeschat, klinkt het.

Bovendien worden de meeste van deze huishoudproducten binnenshuis gebruikt, wat de gezondheidsrisico's nog groter maakt. De onderzoekers menen dat er strengere regelgeving nodig is.