Homo's mogen voortaan ook bloed geven

Homo's mogen voortaan ook bloed geven

"Onze prioriteit bij bloeddonatie is de veiligheid van de patiënt die een bloedtransfusie nodig heeft. In dit verband is seksueel risicogedrag een belangrijke factor. De seksuele geaardheid is niet van belang", legt minister De Block uit. Ze gaf al langer aan dat ze werk wilde maken van een schrapping van het levenslang verbod.

Twee zaken van tel vr #veiligebloeddonatie: veiligheid patiënt & gelijke regels vr iedereen. @RodeKruisBE @openvld https://t.co/ZWl4EOxKI8

— Communicatie (@Maggie_DeBlock) 28 april 2017

Concreet voorziet het nieuwe wetsontwerp in een tijdelijke uitsluiting bij elk gedrag van de donor of zijn sekspartner dat risico's inhoudt om een seksueel overdraagbare ziekte op te lopen. "Onder risicogedrag verstaat men onder meer: seks hebben met een andere man, tegen betaling, of met een partner die intraveneus of intramusculair drugs inneemt."

Tijdelijke uitsluiting

"De uitsluitingsperiode duurt 12 maanden. Wie een nieuwe partner heeft, wordt na het eerste seksueel contact voor een periode van vier maanden uitgesloten", aldus De Block. De criteria voor tijdelijke uitsluiting zullen minstens om de twee jaar geëvalueerd worden door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en de bloedinstellingen, op basis van de laatste medische en wetenschappelijke inzichten.

Çavaria, de koepel van alle holebi- en transgenderverenigingen in ons land, reageert positief op de maatregel van De Block. "Het nieuwe wetsontwerp is een stap in de goede richting", vindt Yves Aerts, coördinator van çavaria. Hij wijst er wel op dat een uitsluitingsperiode van 12 maanden lang is en pleit voor een zo kort mogelijke termijn.

Hemochromatose

Het wetsontwerp van De Block geeft ook bepaalde patiënten met erfelijke hemochromatose de vrije keuze om bloed te geven. Hemochromatose is een genetische aandoening veroorzaakt door een te hoge ijzeropname in de darmen, wat maakt dat ijzer wordt opgeslagen in organen zoals de lever, het hart en de huid.

Patiënten met hemochromatose waren tot vandaag uitgesloten voor donatie omdat een bloedafname voor therapeutische doeleinden niet als altruïstische daad werd beschouwd. Bloed dat in dat kader werd afgenomen, werd dan ook vernietigd. De aanpassingen maken dat de patiënten met hemochromatose die zich in de onderhoudsfase bevinden voortaan vrij zullen mogen kiezen om hun bloed te doneren.