Hoe goed ken jij de nieuwe verkeersregels?

Hoe goed ken jij de nieuwe verkeersregels?
  • Sinds 1 oktober 2020 moet je bij filevorming preventief een reddingsstrook vormen zodat de hulpdiensten vlot kunnen doorrijden. Toch gebeurt dat nog niet vaak genoeg. Een reddingsstrook vormen is verplicht op alle wegen met twee rijstroken of meer in dezelfde rijrichting. Dat kunnen autosnelwegen zijn, gewestwegen of ringwegen, zowel buiten als binnen de bebouwde kom. Zodra op deze wegen het verkeer sterk vertraagt, moet je een reddingsstrook beginnen vormen, ook als er nog geen hulpdiensten te zien zijn. Voertuigen op de linkerrijstrook wijken zoveel mogelijk uit naar links. Voertuigen op de andere rijstroken wijken zoveel mogelijk uit naar de rechterkant. Een pechstrook, een gesloten spitsstrook of een fietspad moeten altijd vrij blijven.
  •  Sinds 2019 is de maximumsnelheid van 'gemotoriseerde voortbewegingstoestellen' verhoogd tot 25 km/u. Dat zijn elektrische steps, monowheels, skateboards, hoverboards, rolstoelen en dergelijke. Vroeger was hun maximumsnelheid beperkt tot 18 km/u.
  • De regels voor fietsstraten kunnen ook gelden binnen een hele zone (aangeduid door een zonebord). Als de fietsstraat een eenrichtingsstraat is, mogen fietsers over de hele breedte van de rijbaan rijden. Als de fietsstraat een straat met verkeer in beide richtingen is, mogen fietsers over de volledige rechterrijstrook of rechterhelft van de rijbaan rijden. In een fietsstraat is de snelheid beperkt tot 30 km/u en mogen auto's de fietsers of gebruikers van voortbewegingstoestellen niet inhalen.
  • Buiten de bebouwde kom moeten alle bestuurders – dus ook fietsers – een zijdelingse afstand van minstens 1,5 meter houden wanneer ze voetgangers op de rijbaan voorbijrijden. Vroeger was dit minstens 1 meter.
  • Situaties waarin fietsers de toelating krijgen om bij een rood verkeerslicht rechts af te slaan of rechtdoor te rijden, kunnen worden aangeduid door een speciaal verkeerslicht (silhouet van een fiets en met een oranje-gele knipperende pijl) in plaats van een verkeersbord. Fietsers en bestuurders van speed pedelecs mogen bij rood of oranje licht toch in de richting aangeduid door de oranje-gele pijl verder rijden.
  • Voor de toegang tot schoolstraten geldt dat ook rijwielen (zoals driewielige bakfietsen) en speed pedelecs er toegang hebben. Tenzij de wegbeheerder anders bepaalt, is het toegestaan de schoolstraat uit te rijden met een motorvoertuig. Het verbod om hier voetgangers en fietsers te hinderen of in gevaar te brengen, wordt uitgebreid naar alle bestuurders en geldt dus niet alleen voor bestuurders van motorvoertuigen.
  • Speciale verkeerslichten geven aan wanneer hetzij voetgangers, hetzij fietsers, hetzij voetgangers én fietsers in alle richtingen tegelijkertijd groen krijgen: het zogeheten “vierkant groen”.

Test je verkeerskennis in De Grote Verkeersquiz en maak kans op mooie prijzen!

degroteverkeersquiz.be