Halen we straks ons rijbewijs in 30 uur bij de rijschool?

Halen we straks ons rijbewijs in 30 uur bij de rijschool?
Foto Unsplash

Het 30 urenvoorstel haalt Peeters uit Brussel en Wallonië, waar het systeem al bestaat. Het is gericht op bijvoorbeeld mensen die voor een nieuwe job snel een rijbewijs nodig hebben. Zij kunnen dan na een intens traject van 30 uur rijlessen meteen hun praktijkexamen afleggen.

Nieuwe poging

Een langere oefenperiode voor kandidaat-bestuurders en het vormingsmoment voor begeleiders zijn niet nieuw. De Vlaamse regering voerde dergelijke maatregelen al in bij de vorige hervorming van de rijopleiding, in 2017. Maar de Raad van State schorste die bepalingen in 2020 wegens een bevoegdheidsconflict met de federale regering. Sindsdien bedraagt de oefenperiode opnieuw minstens drie maanden en is een vormingsmoment niet verplicht.

Maar Lydia Peeters wil nu toch opnieuw in die eerdere richting evolueren. De oefenperiode (de periode tussen het slagen voor het theorie-examen en het praktijkexamen) zou minstens vijf maanden moeten bedragen, klinkt het. En de minister pleit er ook voor om het vormingsmoment voor begeleiders weer verplicht te maken. Dat zou bestaan uit een sessie van 3 uur, op termijn mogelijk digitaal.

Voorts wil de minister het theorie-examen actualiseren. En ze wil de risicoperceptietest, die nu samen met het praktijkexamen wordt afgelegd, ervan loskoppelen. Die test zou naar het midden van de oefenperiode verschuiven, om «kandidaat-bestuurders meer feeling te geven over hoe het er in het verkeer echt aan toe gaat en wat de gevaren zijn». Tijdens het praktijkexamen zouden gps-rijden en zelfstandig rijden aan bod moeten komen, en ook aan de manoeuvres zou gesleuteld worden.

Beter voorbereiden

De ingrepen moeten jonge autobestuurders, die oververtegenwoordigd zijn in de ongevallenstatistieken, beter voorbereid de weg op sturen.

Het gaat nog om voorstellen. Ze zullen besproken worden met de coalitiepartners in de Vlaamse regering en met de belanghebbenden. De voorstellen komen er na een evaluatie van de rijopleiding door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de universiteit van Hasselt (UHasselt). Het instituut sprak daarvoor met meer dan 5.500 mensen, van (kandidaat-)bestuurders tot rijlesgevers en examinatoren.