Glyfosaat niet kankerverwekkend volgens Europees Agentschap voor Chemische Stoffen

Glyfosaat niet kankerverwekkend volgens Europees Agentschap voor Chemische Stoffen
Foto Abacapress.com / P. Batard

«Het risicoevaluatiecomité van ECHA heeft haar wetenschappelijke opinie gebaseerd op onafhankelijke wijze: het huidige klassement van glyfosaat wijzigt niet», verklaarde Mark Rasenberg van ECHA.

Mogelijke risico’s

Glyfosaat, een van de meest gebruikte onkruidverdelgers ter wereld, zou ooglaesies kunnen veroorzaken of schadelijk zijn voor maritieme milieus. «Na een grondig onderzoek met wetenschappelijke bewijzen, heeft een Comité opnieuw vastgesteld dat een kwalificatie als ‘kankerverwekkend’ voor glysofaat niet gerechtvaardigd is», benadrukt het ECHA in een persmededeling.

Die evaluatie is onmisbaar voor de Europese Commissie, die binnenkort moet beslissen over de verlenging van de toelating op deze onkruidverdelger in de Europese Unie. De huidige beslissing vervalt op 15 december 2022, maar zal automatisch verlengd worden tot het einde van het evaluatieproces, op voorwaarde dat er geen risico’s voor particulieren werden vastgesteld.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het ECHA hadden de conclusies van de EFSA over «alle mogelijke risico’s van blootstelling aan glyfosaat voor dieren, mensen en het milieu» uitgesteld tot juli 2023, een rapport dat aanvankelijk was voorzien in de «tweede helft van 2022», om honderden bijdragen «in aanmerking te kunnen nemen».

Geleidelijke ban

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeerde glyfosaat in maart 2015 als «waarschijnlijk kankerverwekkend» voor mensen.

Het Glyfosaatbeoordelingspanel, bestaande uit vier rapporterende lidstaten (Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden), zal de EFSA eind september een geactualiseerd advies verstrekken, vóór een reeks raadplegingen en definitieve conclusies van de regelgever.

Frankrijk heeft zich tot doel gesteld om de meeste toepassingen van deze onkruidverdelger die door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) in 2021 als «waarschijnlijk kankerverwekkend» is geclassificeerd, geleidelijk te bannen, voordat ze in 2023 volledig verboden worden. Landbouworganisaties zijn tegen en wijzen op het ontbreken van een alternatief product.