"Gemeentes moeten zich inzetten voor de bijen"

"Gemeentes moeten zich inzetten voor de bijen"

"Als de bij van de aardbodem verdwijnt, heeft de mens nog maar vier jaar te leven." Het is een uitspraak uit 1901 van Maurice Maeterlinck. De bijen zijn in ons land nog niet verdwenen, maar het gaat niet goed met hen. Cursussen om imker te worden zijn populair. Toch ging de laatste jaren de bijenpopulatie erop achteruit in Vlaanderen. Door de verstedelijking is er een tekort aan voedselaanbod en nestgelegenheid. Daarnaast zorgt de besmetting met de varroamijt voor bijensterfte. Ook het gebruik van pesticiden en de klimaatveranderingen spelen een rol.

Bijen zijn belangrijk voor onze biodiversiteit. Zo zijn ze belangrijke bestuivers van planten die wij eten en zijn ze ook nog van groot belang voor de voortplanting van inheemse planten. Ongeveer 35% van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van natuurlijke bestuiving.

Criterialijst

Coralie Lagae: "De groene ruimtes in steden kunnen heel wat aan bijen bieden. Het is belangrijk dat er een juist beheer wordt toegepast en dat er interessante planten aanwezig zijn." Om aan dit groenbeheer iets te doen, hebben gemeentes advies en kennis nodig over de materie. Daarom heeft Lagae een criterialijst bedacht. "Hierin worden alle aspecten omtrent voedselaanbod, nestgelegenheid, nestmateriaal en sensibilisering bevraagd. Via een score kan men nagaan welke acties de gemeente moet ondernemen. Wanneer ze te laag scoren op een bepaald gebied, is dit een teken om actie te ondernemen."

Zandheuvels

Maar wat kunnen de gemeentes dan specifiek doen? Lagae: "Een aanpassing in het openbaar groen moet zorgen voor diverse plantengemeenschappen die zorgen voor een continue bloei. Op die manier kunnen bijen blijven bestuiven. Onbebouwde bodems kunnen verder ontwikkeld worden voor de bijen en er kan nestgelegenheid zoals zandheuvels gecreëerd worden. Daarnaast moeten we het grote publiek sensibiliseren. Dit kan door campagnes op het getouw te zetten om mensen met tuinen op het belang te duiden van natuurlijke tuinen voor bijen. Ook de overheid kan een steentje bijdragen. Zo kan ze bijvoorbeeld locaties voorzien voor bijenkasten."

Coralie Lagae neemt dit jaar deel aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Wil jij ook kans maken op 2.500 euro en een artikel in Metro?

Schrijf je dan in op www.scriptieprijs.be