«Geen causaal verband aangetoond tussen PFOS en gezondheidsklachten bij mens»

«Geen causaal verband aangetoond tussen PFOS en gezondheidsklachten bij mens»
Foto Belga

De commissie Leefmilieu van het parlement heeft een lange hoorzitting gehouden met onder meer wetenschappers en verantwoordelijken van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Helemaal aan het einde kwam ook de directie van de Amerikaanse chemiereus aan het woord.

«Bij 3M voelen we ons betrokken bij de gemeenten waar we werken», zei plaatselijk directeur Peter Vermeulen. «We zullen een beroep doen op de wetenschap om antwoorden te vinden.»

«We nemen de zaak ernstig»

Ook de Amerikaanse Rebecca Teeters verzekerde dat het bedrijf de zaak ernstig neemt. «Ik weet dat jullie zorgen hebben over de aanwezigheid van deze stoffen in het milieu en wat dat betekent voor jullie gemeenschap», zei ze. «Als ouder kan ik dat begrijpen en als professor denk ik dat de wetenschap oplossingen kan bieden.»

Maar Teeters reserveerde een groot deel van haar betoog voor de boodschap dat er geen causaal verband is aangetoond tussen de vervuiling en mogelijke ziekte bij de mens.

«Er is wel een causaliteit aangetoond bij onderzoeken op ratten in labo’s, maar de hoeveelheid PFOS in de dieren lag ongeveer achtduizend keer hoger dan die in de Vlaamse bevolking», zei ze. «Uit het totaal aan beschikbare wetenschappelijke gegevens blijkt niet dat PFOS in de huidige of vroegere concentraties schadelijk is voor de mens.»

De parlementsleden stelden nog geen vragen aan de sprekers. Die bewaren ze voor de onderzoekscommissie, die vrijdag van start gaat en waar de genodigden onder eed staan.