Extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs

Extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs
Foto Belga

Het meldpunt zal los van hogescholen en universiteiten werken. Volgens de minister gaat het om een waardevolle aanvulling op de bestaande meldpunten, waar alle vormen van grensoverschrijdend gedrag die iemands waardigheid aantasten, kunnen worden gemeld. Slachtoffers kunnen er terecht nadat ze de opties van de instellingen zelf uitgeput hebben, maar ze kunnen er ook voor kiezen rechtstreeks bij het externe meldpunt aan te kloppen. Het nieuwe meldpunt zal laagdrempelig zijn, belooft Weyts.

Register bijhouden

Het meldpunt is niet de enige maatregel waarover een akkoord werd bereikt. Zo zal elke hogeschool en universiteit centraal een register bijhouden waarin alle meldingen opgenomen worden. Ook de meldingen bij het centrale externe meldpunt zullen toegevoegd worden aan het register van de betrokken instelling. Zo kunnen patronen sneller zichtbaar worden. In elke instelling moet een verantwoordelijke erover waken dat de meldingen actief opgevolgd worden.

Ook komt er een beschermend kader voor studenten, naar analogie met de Welzijnswet voor personeelsleden. Dat kader zal de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon verankeren, zodat er voldoende garanties zijn voor bijvoorbeeld een professionele opleiding en een onafhankelijke werking met een duidelijk beroepsgeheim. Het kader zal ook afspraken bevatten over hoe studenten geïnformeerd worden over hun rechten en de mogelijke procedures.

Bedoeling is dat de concrete uitvoering van de afspraken tegen de zomer van 2023 rond is. «We gaan hier niet voor haastwerk, wel voor een grondige en structurele aanpak», zegt Weyts. «We roepen alle slachtoffers ook op om niet te wachten tot het centrale externe meldpunt er is. Als zij dat willen, kunnen zij de stap zetten naar lokale meldpunten of vertrouwenspersonen die er al zijn.»

Bedenkingen

Coalitiepartner cd&v reageert tevreden op de oprichting van het meldpunt, maar zit nog met wat vragen en bedenkingen. «We zijn heel blij dat dit meldpunt er eigenlijk komt en dat na de minister nu ook de universiteiten akkoord gaan», zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. «Voorlopig lijkt het wel een papieren tijger zonder tanden. Het meldpunt moet ook echt bevoegdheden krijgen om bemiddelingsakkoorden te sluiten of desnoods te sanctioneren», klinkt het.